Aktuelnosti


10.04.2021.

ONLINE OKRUGLI STO POVODOM 12. APRILA - DAN KADA JE ZENICA POBIJEDILA FAŠIZAM
 

U ponedjeljak 12.04. od 17:00 h na Google Meet-u će biti održan online okrugli sto sa sljedećim učesnicima: prof. dr. Dževad Drino, v. prof. dr. Ajdin Huseinspahić, Sretko Radišić potpredsjednik SUABNOR-A ZDK, Hikmet Karkalić profesor historije u Prvoj gimnaziji Zenica i doc. dr. Mirza Džananović Filozofski fakultet Zenica, moderatorica će biti ass. Ajša Luković

 

 

 
21.03.2021.

ODRŽANA ONLINE RADIONICA O ČLANU 6. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA (GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT)
 

U saradnji sa Programom Vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad-Adenauer, udruženje „Vaša prava BiH“ je dana 19.03. održalo online radionicu putem Zoom platforme na temu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (građanskopravni aspekt) na kojoj su učestvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 
12.03.2021.

ONLINE RADIONICA ZA STUDENTE PRAVA O ČLANU 6. (GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT) EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA
 

Online radionica će biti održana u petak, 19. marta 2021. godine od strane Udruženja "Vaša Prava BiH" u saradnji sa Programom Vladavine Prava za Jugoistočnu Evropu Konrad Adenaur Fondacije.

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Predavači: Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja “Vaša prava BiH” i Mr. Peđa Đurasović, pravni savjetnik u Udruženju “Vaša prava BiH”

 
11.03.2021.

ONLINE NASTAVA
 

Obavještavaju se studenti I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija da Odlukom Senata broj: 01-02-5-971/21 od 11.03.2021.godine nastava na Univerzitetu u Zenici organizovat će se isključivo online zbog pogoršane epidemiološke situacije na Univerzitetu u Zenici.

 
26.02.2021.

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA STUDENTE UPISANE U AKADEMSKOJ 2020/2021. ZA II (DRUGI) CIKLUS STUDIJA-MAGISTARSKI STUDIJ
 

Ovjera i upis će se obaviti u periodu od  02. do 12.03.2021. godine.

Uslovi za ovjeru semestra su:

  • potpisi svih predmetnih nastavnika u indeksu za zimski semestar;
  • odbranjen projekat i upisan podatak o odbrani istog u indeks;
  • popunjen semestralni list (preuzima se u studentskoj službi);
  • indeks.

 
24.02.2021.

OBAVIJEST O POČETKU I ORGANIZACIJI NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/2021.GODINE
 

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa- dodiplomskog studija upisani u akademsku 2020/2021.godinu da nastava u ljetnom semestru počinje 02.03.2021.godine.

 
23.02.2021.

JAVNI POZIV ZA ONLINE RADIONICU O ČLANU 6. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA (GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT)
 

U saradnji sa Programom Vladavine Prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad-Adenauer, Udruženje „Vaša prava BiH“ će održati online radionicu putem Zoom platforme na temu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (građanskopravni aspekt).

 
22.02.2021.

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE OBJAVLJUJE JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FERIJALNI RAD U SR NJEMAČKOJ U 2021. GODINI
 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

 
20.02.2021.

PRAVNI FAKULTET U ZENICI ORGANIZATOR NACIONALNOG SEMINARA U OKVIRU REGIONALNOG PROJEKTA „PRAVNI POLOŽAJ I ZAŠTITA MEĐUNARODNO RASELJENIH OSOBA/MIGRANATA/TRAŽITELJA AZILA/IZBJEGLICA I PRAVNO NEVIDLJIVIH OSOBA TJ. OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA“
 

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici organizovao je u četvrtak (18.2.) Nacionalni seminar za predstavnike relevantnih institucija i nevladinih organizacije iz Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Pravni položaj i  zaštita međunarodno raseljenih osoba/migranata/tražitelja azila/izbjeglica i pravno nevidljivih osoba tj. osoba bez državljanstva“, koji se održao u online obliku (webinar) putem Google Meet platforme.

 
09.02.2021.

MAGISTARSKI RAD ODBRANILA KANDIDATKINJA ZERINA SPAHIĆ
 

Dana 8. februara 2021. je na Pravnom fakultetu u Zenici, svoj magistarski rad odbranila kandidatkinja Zerina Spahić, koja je na našem fakultetu uspješno okončala oba ciklusa studija. Tema magistarskog rada je "Specifična namjera kod zločina genocida". Komisiju su činili prof.dr.sc. Adnan Duraković, predsjednik komisije, prof.dr.sc. Nezir Pivić, član, te doc.dr.sc. Enis Omerović, mentor i član.

Novoj magistri čestitamo i želimo sreću u nastavku školovanja!

 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 Sljedeća >>

Untitled Document