Međunarodna takmičenja

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE IZ MEĐUNARODNE INVESTICIJSKE ARBITRAŽE (FIAMC 2019)
 

Voditelj projekta:

Projekti tim:

Početak projekta: 2019.

Opis projekta i postignuti rezultati:

Od 4. do 8. marta 2019. održano je svjetsko takmičenje iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu (FIAMC 2019). Po prvi puta do sada, na ovom takmičenju je učestvovao i naš fakultet kao jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine i među rijetkim iz regiona. Tim je pripreman pod vodstvom doc.dr.sc. Aide Mulalić uz pomoć doc.dr.sc. Enisa Omerovića i ass. Amne Hrustić. Tradicija se nastavila, tako da je naš fakultet uzeo učešće na ovom prestižnom svjetskom takmičenju i 2020. godine. Međutim, zbog pandemije korona virusa takmičenje je odgođeno za 2021. godinu.

 
MEĐUNARODNO TAKMIČENJE IZ MEĐUNARODNOG TRGOVAČKOG PRAVA I MEĐUNARODNE TRGOVAČKE ARBITRAŽE (VILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMERCIAL ARBITRATION MOOT)
 

Voditelj projekta: Prof. dr. Zlatan Meškić

Projektni tim: Prof. dr. sc. Zlatan Meškić, doc. dr. sc. Ivana Grubešić, ass. Amina Hasanović

Vrijeme: od 2018. godine

 
SVJETSKO MOOT COURT TAKMIČENJE IZ MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA NA MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU (ICC WORLD MOOT COURT COMPETITION IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW)
 

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Nezir Pivić

Projektni tim: Doc. dr. sc. Enis Omerović, Ass. Lejla Zilić-Čurić, MA iur., Ass. Amna Hrustić MA iur., Ass. Amra Pojskić, MA iur.

Vrijeme i mjesto održavanja projekta: od 2014. godine; Den Haag

 
Untitled Document