Projekti (Nauka)

Prvo državno takmičenje u simuliranom suđenju iz Medijskog prava (First National Moot Court Competition in Media Law)

Voditelj projekta: Mr. sc. Enis Omerović
Projektni partneri: USAID u BiH, Internews u BiH
Vrijeme i mjesto održavanja: 28 – 30 maj 2014, Hotel Dubrovnik Zenica
Rezime projekta: Ukupno 41 takmičar iz devet timova sa šest pravnih fakulteta javnih univerziteta u zemlji: Univerziteta u Bihaću, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, i domaćina, Univerziteta u Zenici.

Svjetsko Moot court takmičenje iz Međunarodnog krivičnog prava na Međunarodnom krivičnom sudu (ICC World Moot Court Competition In International Criminal Law)

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Nezir Pivić
Projektni tim: Mr. sc. Enis Omerović
Vrijeme i mjesto održavanja: oktobar 2014 – maj 2015 godine
Rezime projekta: Naš tim od pet studenata priprema se za svjetsko takmičenje iz međunarodnog krivičnog prava koje se u maju 2015. održava na Međunarodnome krivičnome sudu u Den Haagu.

Naziv projekta: Državno takmičenje u simuliranome suđenju iz Krivičnog prava i Ljudskih prava (Third National Moot Court Competition in Criminal Law And Human Rights)

Voditelj projekta: American embassy in BiH
Projektni tim: Doc. dr. sc. Nezir Pivić, mr. sc. Enis Omerović
Vrijeme i mjesto održavanja projekta: 16 – 17.10.2014. godine, Sarajevo
Rezime projekta: Na takmičenju, koje je održano na Sudu Bosne i Hercegovine, učestvovalo je pet državnih fakulteta i to: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i Pravni fakultet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Naš fakultet je osvojio drugo mjesto.

Kvalifikacije za regionalno takmićenje iz europskih ljudskih prava – Futura (Qualifications for the Regional European Human Rights Law Moot Court Comptetition - Futura)

Voditelj projekta: Civil rights defenders, Office in Belgrade, Serbia
Projektni tim: Doc. dr. sc. Nezir Pivić, mr. sc. Enis Omerović
Vrijeme i mjesto održavanja projekta: 04 – 06.07.2014., Mostar
Rezime projekta: Klub Gorgija je pobjednik takmičenja Futura – kvalifikacija za regionalno takmičenje iz Europskih ljudskih prava koje se održava 2015. Kvalifikacije su održane u Mostaru na Kantonalnome sudu od 4. do. 6. jula 2014. Pored zeničkog, svoje učešće su uzeli PF Tuzla, PF Mostar (Džemal Bijedić) i PF Travnik (Univerzitet Vitez).