Regionalna takmičenja

REGIONALNO TAKMIČENJE U SIMULACIJI SUĐENJA IZ LJUDSKIH PRAVA

Voditelj projekta: Civil Rights Defenders

Projektni tim: Doc. dr. sc. Enis Omerović, ass. Lejla Zilić-Čurić, MA iur i Ass. Amra Pojskić, MA iur.

Opis projekta i postignuti rezultati:

Od 2014. godine naš fakultet učestvuje u Kvalifikacijama za Regionalno takmičenje iz Ljudskih prava koje organizuje Civil Rights Defenders. Regionalno takmičenje u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava se tradicionalno održava svake godine u organizaciji nevladine organizacije Civil Rights Defenders, te svake godine okuplja 12 najboljih pravnih fakulteta iz regije. Dva puta naš fakultet odnosio je pobjedu na Kvalifikacijama, stoga se dva puta plasirao na Regionalno takmičenje iz Ljudskih prava. Najveći uspjeh našeg fakulteta bio je plasman u polufinale ovog prestižnog takmičenja. Uspjeh je postignut pod mentorstvom doc.dr.sc. Enisa Omerovića i pod vođstvom trenerica našeg tima ass. Lejle Zilić-Ćurić, MA iur. i ass. Amre Pojskić, MA iur.

Untitled Document