Riječ dekana

Poštovani studenti, uposlenici Fakulteta, dragi prijatelji,

Pravni fakultet u Zenici je javna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Zenici na kojoj se uz naučno-istraživački rad odvija studij na sva tri ciklusa. Dodiplomski studij se organizuje na prvom ciklusu kroz osam semestara (četiri godine), master studij je provodi kroz dva semestra (drugi ciklus), dok je doktorski studij organizovan u okviru trećeg ciklusa kroz šest semestara. Naš Pravni fakultet je najmlađi fakultet od svih pravnih fakulteta koji djeluju kao javna ustanova u našoj državi BiH, osnovan 12. septembra 2005. godine.

Iako smo mlad fakultet, pobuđujemo interesovanje ne samo u našoj državi, nego i u okruženju. Dokaz tome je i sastav upisanih studenata na fakultetu, a čestitke i zahvalnost dugujemo svim uposlenicima Pravnog fakulteta Zenica. U studijsko-obrazovnom procesu na Pravnom fakultetu učestvuju univerzitetski nastavnici i saradnici, te poznati i priznati pravni stručnjaci iz prakse. Pored toga, uprava fakulteta svakog semestra angažuje veliki broj nastavnika iz regiona, koji su vodeći stručnjaci iz pojedinih oblasti prava.

Mnogobrojna takmičenja na kojima su učestvovali naši sudenti i postignuti rezultati su posebna motivacija za rad uposlenih na fakultetu, te se takvim načinom saradnje studenata i osoblja stvara već prepoznatljiv obrazovni i istraživački kolektiv koji daje dobru edukaciju i stvara kvalitetan kadar pravne struke. Na našem fakultetu se izučavaju, uvode i praktikuju nove pravničke vještine neophodne savremenom kretanju i potrebama društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Naši studenti su osposobljeni i za nastavak obrazovanja u inostranstvu, što potvrđuju uspješnim završetkom master studija i diplomama na prestižnim univerzitetima. Uprava fakulteta prati rad svojih studenata nakon završetka školovanja, te pruža priliku uspješnim da ostanu na fakultetu kao dio tima u nastavno-obrazovnom procesu.

Naš fakultet je spreman omogućiti Vam stjecanje visoko stručnih znanja iz oblasti prava poštujući profesionalne standarde i etičke norme ponašanja. Svako ko želi graditi odnose na navedenim principima je dobro došao na Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.

Dekan Prof. dr sc. Enes Bikić