Ispitni termini

Predmet
Januarsko-februarski rok
Junsko-julski rok
Septembarski rok
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
I
II
h
Učionica
Historija države i prava BiH I
21.01.
04.02.
09,30
Prf 1
10.06.
24.06.
09,30
Prf 1
02.09.
16.09.
09,30
Prf 1
Ekonomske osnove države i prava
29.01.
12.02.
09,30
Prf 1
18.06.
02.07.
09,30
Prf 1
10.09.
24.09.
09,30
Prf 1
Rimsko pravo I
22.01.
05.02.
09,30
Prf 1
11.06.
25.06.
09,30
Prf 1
03.09.
17.09.
09,30
Prf 1
Socioloogija sa sociologijom prava
31.01.
14.02.
10,30
Prf 1
20.06.
04.07.
10,30
Prf 1
12.09.
26.09.
10,30
Prf 1
Teorija države
23.01.
06.02.
09,30
Prf 1
12.06.
26.06.
15,00
Prf 1
04.09.
18.09.
09,30
Prf 1
Historija države i prava BiH II
28.01.
11.02.
09,30
Prf 1
17.06.
01.07.
09,30
Prf 1
09.09.
23.09.
09,30
Prf 1
Rimsko pravo II
22.01.
05.02.
11,00
Prf 1
11.06.
25.06.
11,00
Prf 1
03.09.
17.09.
11,00
Prf 1
Komparativna pravna historija
30.01.
13.02.
09,30
Prf 1
19.06.
03.07.
09,30
Prf 1
11.09.
25.09.
09,30
Prf 1
Kriminologija
25.01.
08.02.
15,00
Prf 1
14.06.
28.06.
15,00
Prf 1
06.09.
20.09.
15,00
Prf 1
Metodologija druš. i prav. nauka
24.01.
07.02.
10,30
Prf 1
13.06.
27.06.
10,30
Prf 1
05.09.
19.09.
10,30
Prf 1
Teorija prava
01.02.
15.02.
09,30
Prf 1
21.06.
05.07.
09,30
Prf 1
13.09.
27.09.
09,30
Prf 1
 
Napomena za provjere znanja tokom semestra:    
*Prva parcijalna provjera znanja će se održati tokom VII. i VIII. sedmice semestra
*Druga parcijalna provjera znanja će se održati tokom XV. i XVI. sedmice semestra
Untitled Document