Ispitni termini

Objavljeno: 17.11.2018.
  • Nastava u zimskom semestru akademske 2021/2022.godine počinje 11.10.2021.godine, a završava se 22.01.2022 .godine.
  • Nastava u ljetnjem semestru akademske 2021/2022.godine počinje 28.02.2022.godine, a završava se 11.06.2022.godine.
  • Plan polaganja ispita za akademsku 2021/2022. godinu za III ciklus studija (Doktorski studij) će se odvijati prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima

Plan pologanja ispita

Untitled Document