Ispitni termini

Obavještavaju se studenti da će se julski ispitni rok iz predmeta:

- Krivično procesno pravo održati u petak 08.07.2022. godine u 15,00 sati, sala: prf 2

- Krivično procesno pravo II (stari NPP) održati u petak 08.07.2022. godine u 15,00 sati, sala: prf: 2

Obavještavaju se studenti da će se junsko-julski ispitni rokovi iz predmeta sa Katedre za krivično prava održati u terminima kako slijedi:

- novi NPP:

1. Međunarodno krivično pravo:      

 • I termin: 23.06.2022. godine u 15,15 sati sala: prf 2
 • II termin: 07.07.2022. godine u 16,00 sati sala: prf 2

2. Krivično procesno pravo:      

 • I termin: 27.06.2022. godine u 15,30 sati sala: prf 2
 • II termin: 11.07.2022. godine u 15,30 sati sala: prf 2

 

- stari NPP:

1. Krivično procesno pravo I:      

 • I termin: 20.06.2022. godine u 16,00 sati sala: prf 2
 • II termin: 04.07.2022. godine u 16,00 sati sala: prf 2

2. Krivično procesno pravo II:      

 • I termin: 27.06.2022. godine u 15,30 sati sala: prf 2
 • II termin: 11.07.2022. godine u 15,30 sati sala: prf 2
 • Nastava u zimskom semestru akademske 2021/2022.godine počinje 11.10.2021.godine, a završava se 22.01.2022 .godine.
 • Nastava u ljetnjem semestru akademske 2021/2022.godine počinje 28.02.2022.godine, a završava se 11.06.2022.godine.
 • Plan polaganja ispita za akademsku 2021/2022. godinu za III ciklus studija (Doktorski studij) će se odvijati prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima

Plan pologanja ispita - novi NPP

Plan pologanja ispita - stari NPP

 

Untitled Document