Ispitni termini

Objavljeno: 04.06.2016.

Nastava u zimskom semestru akademske 2020/2021.godine počinje 12.10.2020.godine, a završava se 23.01.2021 .godine.
Nastava u ljetnjem semestru akademske 2020/2021.godine počinje 01.03.2021.godine, a završava se 12.06.2021.godine.

Katedra za krivično pravo

Katedra za građansko pravo

Katedra za državno i međunarodno javno pravo

Katedra za historiju države i prava

Untitled Document