Sporazumi o saradnji

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici trenutno ima potpisane sporazume i memorandume o saradnji, te vrlo aktivnu saradnju sa slijedećim partnerima:

  1. South East European Law School Network (SEELS) – Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope;
  2. Internews u Bosni i Hercegovini;
  3. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine;
  4. Kantonalni sud u Zenici;
  5. Agencija za državnu službu Federacije BiH;
  6. Agencija za razvoj općine Zenica „ZEDA“;
  7. JU Služba za zapošljavanje ZDK;
  8. Centar za društvena istraživanja visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet –International Burch University;
  9. Koncern „Agram“.