Aktuelnosti


ESAD PELJA USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD

Esad Pelja je 18. februara 2019. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Primjena posebnih istražnih radnji sa aspekta zaštite osnovnih ljudskih prava u krivičnom postupku “ pred Komisijom koju su činili: prof.dr.sc. Adnan Duraković, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Nezir Pivić, mentor i član, doc.dr.sc. Enis Omerović, član, te stekao akademsko zvanje magistra prava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document