Aktuelnosti


POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI I PRAVOBRANILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 05.03.2019. godine, na Pravnom fakultetu upriličeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Memorandum su potpisali prof.dr.sc. Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta i gosp. Ismet Velić, pravobranilac Bosne i Hercegovine.

Ovim Memurandumom predviđeno je učešće naučnog i nastavnog kadra i studenata Pravnog fakulteta u dešavanjima koje orgnizira Pravobranilaštvo, učešće predstavnika Pravobranilaštva u događajima koje organizira Pravni fakultet, kao i njihovo učestvovanje u nastavnom procesu. Također, predviđeni su i različiti oblici stručnog usavršavanja, transfer znanja, iskustava i prakse, obavljanje studentske prakse i mogućnost angažovanja pripravnika diplomiranih pravinika koji su završili studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Ovom prilikom je najavljeno i održavanje zajedničke međunarodne konferencije sredinom aprila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document