Aktuelnosti


KONKURS ZA STUDENTE ZA MOBILNOST U 2019/20. U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ SURADNJA S PARTNERSKIM ZEMLJAMA KA107- UNIVERZITET U HAENU, ŠPANIJA

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u akademskoj 2019/2020 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Haenu, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: sva polja studija

Broj studenata: 9

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar 2019/20

Rok za prijavu: 17.06.2019.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju španskog/engleskog (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  6. Prijedlog Ugovora o učenju

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com sa naznakum ERASMUS/ HAEN.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata18.06.2019.godine u 14h.  Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/17/53http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document