Aktuelnosti


BIG DEAL TAKMIČENJE ZA STUDENTE TREĆE I ZAVRŠNE GODINE PRAVNIH FAKULTETA U JADRANSKOM REGIONU

Big Deal je takmičenje u formi case study-a predviđeno za studente treće i završne godine pravnih fakulteta u Jadranskom regionu. 

Projekat je koncipiran tako da potpuno realistično prikaže studentima kako u praksi izgleda jedna M&A transakcija i vodi se potpuno na engleskom jeziku. 

Big Deal je sličan moot court takmičenjima i predstavlja simulaciju Merger & Acquisition transakcije, tj. transakcije u kojoj se provodi preuzimanje privrednog društva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document