Aktuelnosti


12. MULTIDISCIPLINARNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA “STUDENTI U SUSRET NAUCI – STES 2019”

U novembru 2019. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 12. multiisciplinarna naučno-stručna konferencija Student u susret nauci – StES 2019 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavlјanje naučno-stručnih dostinuća studenata širom svijeta.

Skup će se održat u Banjoj Luci od 28. do 30. novembra 2019. godine.

Pozivno pismo - STES 2019

Uputstvo za pisanje radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document