Aktuelnosti


FRANJO - KREŠIMIR ŠENJUG USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

Franjo - Krešimir Šenjug je 04. jula 2019. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Zatezne kamate na naknadu štete kod ugovora o osiguranju  od automobilske odgovornosti“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, mentor i član, prof. dr. sc. Larisa Velić, članica, te stekao akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document