Aktuelnosti


DAVOR BUBALO USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU

Davor Bubalo je 30. augusta 2019. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Ispitivanje svjedoka i dokazna vrijednost njegovog iskaza u kaznenom postupku“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr.sc. Miodrag Simović, predsjednik Komisije, prof.dr. sc. Tadija Bubalović, mentor i član, prof.dr.sc. Nezir Pivić, komentor i član, prof.dr.sc. Adnan Duraković, član, prof.dr.sc. Enes Bikić. član, te stekao akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document