Aktuelnosti


DŽENANA RADONČIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DOKTORSKU DISERTACIJU

Dženana Radončić je 06. septembra 2019. godine uspješno odbranila doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Revizija u parničnom postupku“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr. sc. Alena Huseinbegović, mentorica i članica, prof.dr.sc. Jozo Čizmić, član, te stekla akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document