Aktuelnosti


PONOVNI UPIS U STUDIJSKU 2019/2020. GODINU - II CIKLUS STUDIJA - MAGISTARSKI STUDIJ

Upis će se vršiti u periodu od 23.09.2019. do 15.10.2019. godine.

Upis u studijsku godinu je obavezan zbog vođenja evidencije aktivnih studenata (studenata koji još nisu magistrirali).

Studenti su obavezni izvršiti uplatu u iznosu od 18,oo KM za upisni materijal, biblioteku i vođenje u ISSS evidenciji na slijedeći broj računa:

Uplatio je:                               Ime i prezime studenta, adresa

Svrha doznake:                      upisni materijal, magistarski studij

Primalac:                                Javni prihodi Zeničko - dobojskog kantona Kučukovići 2 Zenica

Račun primaoca:                   1340100000001672

KM:                                        18,00 KM

Broj poreznog obveznika:      JMB studenta

Vrsta prihoda:                        722631

Općina:                                  103

Poziv na broj:                        4110010146                                              

Budžetska oraganizacija:      2204010

 

Uplatnicu sa indeksom dostaviti u studentsku službu Fakulteta svakim radnim danom.

Untitled Document