Aktuelnosti


JAVNI POZIV ZA ONLINE RADIONICU

Predavanja u organizaciji Vaših prava BiH i Konrad Adenauer Stiftung - program vladavine prava za Jugoistočnu Europu.

Radionice će biti organizirane putem Zoom aplikacije - i baviće se članom 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - koji će biti stavljen u perspektivu eventualnog vanrednog stanja.

S obzirom da ja planirano da radionica traje oko 2 sata, neće biti mogućnosti da se bavimo i članom 6. Konvencije (kako je to prvobitno bilo planirano).

S tim u vezi, proslijedićemo svim studentima, učesnicima online radionice, printanu verziju Priručnika o članu 6. (Građanskopravni aspekt) koji je pipremljen od Vaših prava BiH u saradnji sa KAS-om https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_BOS.pdf.

Također, studentima će biti podijeljene olovke i rokovnici, a po završetku radionica i certifikati o potvrdi učešća na radionici sa logom Vaših prava BiH i KAS fondacije.

Termin radionice biće u razdoblju od 15. do 19. juna od 9 ujutro do 14 sati popodne, a koji će se naknadno utvrditi s polaznicima.

Predavači će biti: Peđa Đurasović (pravnik - Vaša prava BiH) i Emir Prcanović - Direktor Vaših prava BiH.

Svi zainteresirani studenti (broj je ograničen!) mogu prijaviti svoje učešće na radionici prodekanu za NIR, doc. dr. Enisu Omeroviću, na email: enis.omerovic@prf.unze.ba, zaključno s 12. junom 2020.

Public call for an online workshop - lectures organized by your rights bih and - program of the rule of law for South-East Europe. Workshops will be organized through the zoom app - and will deal with a member of the 10. th European Convention for the protection of human rights - which will be placed in perspective of possible state of emergency. Since I am planned that the workshop will last around 2 hours, there will be no opportunity to deal with a member of the 6. TH CONVENTION (as it was originally planned). In this connection, we will follow to all students, participants of the online workshop, a printed version of the article on article 6. (civil law) which has been prepared by your rights in Bosnia and herzegovina in cooperation with. Also, the students will be shared by the students, and at the end of the workshops and certificates of confirm participation in the workshop with the logo of your rights of bih and the foundation. The workshop will be between June 15. th and June 19. From 9 am to 14 pm, which will later be determined with the participants. Teachers will be: Peđa Đurasović (lawyer - your right bih) and - director of your rights and herzegovina. All interested students (number is limited! ) I can report my participation in the workshop of Dean, doctor. Dr. Ennis Omeroviću, email: Enis.Omerovic@Prf.Unze.Ba, final from June 2020., 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document