Aktuelnosti


OBAVIJEST O POČETKU I ORGANIZACIJI NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/2021. GODINE

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa- dodiplomskog studija upisani u akademsku 2020/2021. godinu da nastava u zimskom semestru počinje 12.10.2020. godine.

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici broj: 08-200-101-519/20 od 01.10.2020. godine nastava za I (prvu) godinu studija će se odvijati u prostorijama Pravnog fakulteta uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Nastava za drugu, treću i četvrtu godinu studija će se odvijati online, prioritetno putem platforme Google Classroom.

Raspored predavanja za sve godine studija i grupe studenata će biti blagovremeno objavljeni na web stranici fakulteta i oglasnim pločama.

Na osnovu Odluke Naučno - nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici broj: 08-200-101-519/20 od 01.10.2020. godine nastava za postdiplomski (master) i doktorski studij će se odvijati u prostorijama Pravnog fakulteta uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Termin početka nastave na master i doktorskom studiju će biti naknadno utvrđen o čemu se studenti biti blagovremeno obavješteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document