Aktuelnosti


POČETAK STUDENT LAW PRACTICUM KLINIKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI: VJEŠTINE ZASTUPANJA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Klinička nastava o vještinama zastupanja u sudnici koja namjerava poboljšati praktične vještine studenata prava u Bosni i Hercegovini, u sklopu SLP projekta započela je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u petak, 20. 11. 2020. Nastavu SLP projekta za 20 studenata polaznika voditi će prof. dr. Nezir Pivić i doc. dr. Enis Omerović, te sutkinja Suda BiH, Minka Kreho, advokatica Lejla Čović i tužitelj Tužiteljstva BiH, Ahmed Mešić.

Klinička nastava je otvorena Modulom 1, predavanjem doc. dr. Omerovića, kroz koji su se učesnici upoznali sa sadržajem kurikuluma nastave i aktivnostima koje se nalaze pred njima, i implicitnim predrasudama. Kroz 14 modula kliničke nastave o vještinama zastupanja u sudnici, studenti će kroz inovativne i interaktivne vježbe zasnovane na praksi dodatno unaprijediti vještine javnoga govora, a posebno u kontekstu krivičnoga postupka. U toku trajanja projekta, studenti će pohađati predavanja na osnovu specijaliziranog kurikuluma, imati predavanja i raditi vježbe s pravnim praktičarima. Studenti će također imati priliku da neposredno uče o ključnim pitanjima vezanim za sudski postupak u krivičnim predmetima u interakciji s gostima praktičarima koji će biti stručni edukatori na nastavi. Klinika se završava 15. modulom, simulacijom suđenja.

Polaznici SLP projekta će imati jedinstveno iskustvo koje nije dostupno većini studenata prava u regiji, i time dobiti komparativnu prednost na tržištu rada. SLP projekt finansira INL - Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD. SLP Kliniku organiziraju Američki centar za nacionalne sudove (Ured u BiH) i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document