Aktuelnosti


OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR

Ovjera zimskog i upis u ljetni  semestar za sve studente upisane u akademskoj 2020/2021. godini će se obaviti u periodu od 20. do 29.01.2021. godine

Uslovi za ovjeru zimskog semestra:

  • potpisi svih predmetnih nastavnika u indeksu /upisnici studenta,
  • odbranjen seminarski rad za studente  treće godine studija,
  • popunjen obrazac za ovjeru semestra- semestralni list (nabavlja se na šalteru studentske službe),
  • Indeks/upisnica,
  • dokaz o izvršenoj uplati druge rate troškova školarine za redovne –samofinansirajuće i vanredne studente.

Studenti koji obnavljaju godinu studija mogu ovjeriti semestar bez potpisa profesora pod uslovom da su u prethodnoj studijskoj godini imali sve potpise i ovjerene semestre.

Studenti koji imaju status apsolventa i imatrikulanta nisu obavezni ovjeravati semestar.

 List za ovjeru semestra  preuzeti na šalteru studentske službe Fakulteta u vremenu od 10:30 - 13:00 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document