Aktuelnosti


ONLINE OKRUGLI STOL S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Yad Vashem – the World Holocaust Remembrance Center, Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Bosna i Hercegovina, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

ONLINE OKRUGLI STOL S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta

Datum: 27. januar 2021., 15.00 – 17.10 sati

Mjesto: Zoom platforma

AGENDA

UVOD: moderator: DOC. DR. ENIS OMEROVIĆ, PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI (15.00 – 15.10)

 • ZAJEDNIČKA IZJAVA UČESNIKA

Prigodna obraćanja (15.10 – 16.00)

 1. PROF. DR. ENES BIKIĆ, DEKAN PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI
 2. GARYFALLIA (LEA) MICHA, HEAD OF BALKAN COUNTRIES DEPARTMENT, INTERNATIONAL SCHOOL FOR HOLOCAUST STUDIES, YAD VASHEM
 3. JAKOB FINCI, PREDSJEDNIK JEVREJSKE ZAJEDNICE U BIH
 4. ADIL KULENOVIĆ, PREDSJEDNIK KRUGA 99, BIH
 5. PROF. DR. RASIM MURATOVIĆ, DIREKTOR INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA UNIVERZITETA U SARAJEVU 
 6. AKADEMIK MIRKO PEJANOVIĆ, ČLAN KRUGA 99 I POTPREDSJEDNIK AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI BIH  

Stručna izlaganja (16.05 – 16.55)

 1. PROF. DR. DŽEVAD DRINO, PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

Jevreji Balkana i Bosne i Hercegovine

 1. DR. SABINA SUBAŠIĆ GALIJATOVIĆ, INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA UNIVERZITETA U SARAJEVU  

Provođenje holokausta na teritoriji Bosne i Hercegovine

 1. DR. ELI TAUBER, JEVREJSKA ZAJEDNICA U BIH

Bosanski Pravednici među narodima

 1. PROF. DR. MUHAREM ADILOVIĆ, DEKAN ISLAMSKO-PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI   

Islamska perspektiva čitanja holokausta  

 1. PROF. DR. AJDIN HUSEINSPAHIĆ, PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

Stradanje Jevreja u zeničkom srezu tokom Drugog svjetskog rata

Pitanja (17.00 – 17.10)

Untitled Document