Aktuelnosti


JAVNI POZIV ZA ONLINE RADIONICU O ČLANU 6. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA (GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT)

U saradnji sa Programom Vladavine Prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad-Adenauer, Udruženje „Vaša prava BiH“ će održati online radionicu putem Zoom platforme na temu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (građanskopravni aspekt).

Na radionici, u predviđenom trajanju od dva sata, će se obrađivati struktura i obim dosega primjene člana 6. Konvencije (građanskopravni aspekt), uz poseban osvrt na najnoviju praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Svim učesnicima će biti uručena printana verzija Priručnika o članu 6. Konvencije koja je, u saradnji sa Evropskim sudom za ljudska prava i Fondacijom Konrad-Adenauer, pripremljena od strane Udruženja „Vaša prava BiH“.

Uz pomenuti priručnik, učesnicima će biti podijeljeni zvanični CERTIFIKATI o učešću na radionici kao i promotivni materijal sa logom Udruženja „Vaša prava BiH“ i Fondacije Konrad Adenauer.

Datum i vrijeme održavanja će biti precizirani nakon roka za podnošenje prijava.

Predavači su eksperti iz oblasti praktične primjene Konvencije:

Emir Prcanović- Izvršni direktor Udruženja „Vaša prava BiH“

Mr. Peđa Đurasović-Pravni savjetnik u Udruženju „Vaša prava BiH“ (jedan od članova državnog tima u predmetu pred Velikim Vijećem Europskog suda za ljudska prava)

 Zainteresovani se mogu prijaviti putem e-maila na adresu: tarik.ekmescic@gmail.com, uz napomenu da je rok za podnošenje prijava do 01.03.2021. godine.

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document