Aktuelnosti


OBAVIJEST O POČETKU I ORGANIZACIJI NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/2021.GODINE

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa- dodiplomskog studija upisani u akademsku 2020/2021.godinu da nastava u ljetnom semestru počinje 02.03.2021.godine.

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici broj: 08-200-101-159/21 od 23.02.2021. godine nastava će se odvijati kombinovano (u prostorijama Pravnog fakulteta  uz poštivanje svih epidemioloških mjera / online), a u skladu sa planom i programom odnosno rasporedom predavanja i vježbi.

Vježbe na dodiplomskom studiju će se održavati u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici uz poštivanje svih epidemiološkoh mjera.

Nastava za postdiplomski (master) i doktorski studij će se odvijati u prostorijama Pravnog fakulteta uz poštivanje svih epidemioloških mjera, po potrebi  i online, a u skladu sa planom i programom odnosno rasporedom predavanja.

Raspored predavanja/vježbi za sve godine i cikluse studija će biti blagovremeno objavljeni na web stranici fakulteta i oglasnim pločama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document