Aktuelnosti


ONLINE RADIONICA ZA STUDENTE PRAVA O ČLANU 6. (GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT) EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

Online radionica će biti održana u petak, 19. marta 2021. godine od strane Udruženja "Vaša Prava BiH" u saradnji sa Programom Vladavine Prava za Jugoistočnu Evropu Konrad Adenaur Fondacije.

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Predavači: Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja “Vaša prava BiH” i Mr. Peđa Đurasović, pravni savjetnik u Udruženju “Vaša prava BiH”

DNEVNI RED RADIONICE

13.40. – 13:50

  • Registracija učesnika na radionici

13.50 – 14.00

  • Uvodno obraćanje Izvršnog direktora Udruženja „Vaša prava BiH“, Emir Prcanović

14.00 – 15.00 Predavač: Mr. Peđa Đurasović, pravni savjetnik u Udruženju „Vaša prava BiH“

  • Struktura člana 6. Konvencije i obim zaštite koju pruža

15.00 – 16.00 Predavač: Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja „Vaša prava BiH“

  • Prezentacija slučaja iz prakse Evropskog suda za ljudska prava

(Kraj radionice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document