Aktuelnosti


ODRŽANA ONLINE RADIONICA O ČLANU 6. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA (GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT)

U saradnji sa Programom Vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad-Adenauer, udruženje „Vaša prava BiH“ je dana 19.03. održalo online radionicu putem Zoom platforme na temu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (građanskopravni aspekt) na kojoj su učestvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Na radionici je, u vremenskom trajanju od dva sata, obrađena struktura i obim primjene člana 6. Konvencije (građanskopravni aspekt), uz poseban osvrt na najnoviju praksu Evropskog suda za ljudska prava. Na samom početku radionice učesnicima su se obratili Emir Prcanović- izvršni direktor udruženja „Vaša prava BiH“ i Mr. Peđa Đurasović - pravni savjetnik u udruženju „Vaša prava BiH“.

Predavači na održanoj radionici su bili Emir Prcanović- izvršni direktor udruženja „Vaša prava BiH“ i

Mr. Peđa Đurasović - pravni savjetnik u udruženju „Vaša prava BiH“ (jedan od članova državnog tima u predmetu pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava). Ispred Pravnog fakulteta u Zenici, kao koordinatori, učestvovali su doc. dr. sc. Enis Omerović, prodekan za naučno-istraživački rad i Tarik Ekmeščić, demonstrator doc. dr. sc. Omerovića.

Svim učesnicima će biti naknadno uručena printana verzija Priručnika o članu 6. Konvencije koja je, u saradnji sa Evropskim sudom za ljudska prava i Fondacijom Konrad-Adenaur, pripremljena od strane udruženja „Vaša prava BiH“, kao i zvanični CERTIFIKATI o učešću na radionici i promotivni materijal sa logom udruženja „Vaša prava BiH“ i Fondacije Konrad Adenauer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document