Aktuelnosti


OKRUGLI STO DOKTORANATA PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI

Dana 17.9.2016. godine u prostorijama Pravnog fakulteta univerziteta u Zenici organizovan je 2. okrugli sto doktoranata Pravnog fakulteta u Zenici na temu "Pravo osiguranja". Kao i prethodni okrugli sto, organizovan je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ). Uvodno izlaganje održao je advokat Dr. Stefan Pürner, voditelj odjeljenja IRZ-a za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. 

Doktoranti Pravnog fakulteta prezentovali su svoje radove pred prof.dr. Slavkom Đorđevićem (Pravni fakultet u Kragujevcu) i prof.dr. Nataša Petrović Tomić (Pravni fakultet u Beogradu) kao ekspertima iz prava osiguranja podržanim od strane IRZ-a i domaćim nastavnicima, prof.dr. Enesom Bikićem, prof.dr. Zlatanom Meškićem, doc.dr. Nezirom Pivićem, prof.dr. Adnanom Durakovićem, doc.dr. Mašom Alijević i doc.dr. Aidom Mulalić. Svi radovi doktoranata koji prođu dvostruku anonimnu recenziju biće objavljeni u 19. broju Anala Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Program okruglog stola možete vidjeti ovdje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document