Aktuelnosti


21.12.2018.

AJŠA RAMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Ajša Ramić je 21. decembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Sistem elektronskog nadzora zatvorenika“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Adnan Duraković, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Nezir Pivić, mentor i član, doc.dr.sc. Enis Omerović, član, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
21.12.2018.

ADMIR SMAJIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Admir Smajić je 20. decembra 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Princip zaštite najboljeg interesa djeteta u ostvarivanju roditeljskih prava i obaveza u BiH“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc., Larisa Velić, mentorica i članica, doc.dr.sc. Ivana Grubešić,članica, te stekao akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

 
20.12.2018.

OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA ZA PROVOĐENJE STUDENTSKE ANKETE
 

Obavještavaju se studenti dodiplomskog studija da će se anketiranje, kojim se ocjenjuje nastavni proces u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine, obaviti u multimedijalnoj sali Pravnog fakulteta.

 
18.12.2018.

ADNAN BALIHODŽIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Adnan Balihodžić je 14. decembra 2018. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Organizacija islamske saradnje (OIC)- pravni aspekt moderne međunarodne organizacije zasnovane na religijskom identitetu “ pred Komisijom koju su činili: doc.dr. sc. Enis Omerović, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Zijad Hasić, mentor i član, doc.dr.sc. Sedad Dedić,član, te stekao akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

 
17.12.2018.

KONFERENCIJA - PROMOCIJA KNJIGE 2: „SISTEM PRAVNIH LIJEKOVA U SAVREMENOM KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU“
 

13. i 14. decembra na Vlašiću je održana konferencija na kojoj je ujedno i promovisana knjiga 2 pod naslovom „Sistem pravnih lijekova u savremenom krivičnom procesnom pravu“. Radi se o zajedničkom projektu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici uz finansijsku podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Knjiga 2, nastavak je cjeline knjige 1 pod istim naslovom. Istraživački stim, koji su ujedno i autori oba naslova su: prof.dr.sc. Enes Bikić, prof.dr.sc. Tadija Bubalović, akademik prof.dr.sc. Miodrag Simović, akademik prof.dr.sc. Stanko Bejatović i prof.dr.sc. Nezir Pivić.

 
12.12.2018.

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA U MOSTARU HUMAN RIGHTS CENTER IN MOSTAR
 

PRAVNA KLINIKA „PRAVDA ZA DJECU“

(Obavještenje i poziv zainteresovanim studentima)

Pravna klinika „Pravda za djecu“ (Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici) biti će implementirana u periodu od 20.12.2018. do 20.01.2019. godine u Zenici, u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji provodi UNICEF u saradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (Sida), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u implementaciji aktivnosti, čiji fokus je pristup pravdi za djecu, prava, interesi i zaštita djece i mladih, razvijanje i primjena alternativnih mjera pri postupanju sa djecom u kontaktu sa zakonom,  kao i prevencija maloljetničkog prestupništva.

Za više detalja pogledati ovdje!

 
11.12.2018.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLUSA
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u TREĆI semestar akademske 2018/19. god., održaće se 15.12.2018. god. (subota) sa početkom u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
06.12.2018.

BESPLATNA ŠKOLA FOTOGRAFIJE ZA STUDENTE UNIVERZITETA
 

Organiziraju besplatan seminar: “Naša škola fotografije i video zapisa-moćno sredstvo vizualne komunikacije”

 
04.12.2018.

INTERNI OGLAS ZA IZBOR STUDENATA-SARADNIKA (DEMONSTRATORA)
 

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 04/15), i člana 21.b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18) i članova 114. i 268.  Statuta Univerziteta u Zenici, na prijedlog Katedre za državno i međunarodno javno pravo, Katedre za građansko pravo, Katedre za historiju države i prava i Katedre za krivično pravo, Odluka Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta broj: 08-200-001-699/18 od 24.10.2018.godine i broj: 08-200-001-768/18 od 29.11.2018.godine, raspisuje se interni oglas.

Za više detalja oglasa pogledati ovdje!

 
22.11.2018.

POZIV NA GOSTUJUĆE PREDAVANJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH
 

Pozivamo sve nastavnike, saradnike i studente na gostujuće predavanje Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini prof. dr. Ljubinka Mitrovića koje će se održati 27.11.2018. godine u 11 sati u prostoiji Prf 2 Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.Tema predavanja je: "Maloljetnici u sukobu sa zakonom - izvršenje sankcija i mjera".

Prof.dr. Ljubinko Mitrović je Ombudsmen za ljudska prava u BiH, ali je istovremeno i istaknuti stručnjak za javno pravo (prekršajno, upravno, krivično). Autor je velikog broja članaka, monografija i udžbenika. Na naš fakultet dolazi u ulozi Ombudsmena za ljudska prava BiH.

 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 Sljedeća >>

Untitled Document