Aktuelnosti


19.01.2019.

27. JANUAR - MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA
 

Povodom 27. januara - Međunarodnoga dana sjećanja na žrtve Holokausta, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici organizuje okrugli sto koji će biti održan 24. januara (četvrtak) 2019. s početkom u 17.00 sati u sali prf1. 

 

 

 
10.01.2019.

LJETNA ŠKOLA UNIVERZITETA U BEČU - „UNIVIE: SUMMER SCHOOL FOR INTERNATIONAL AND EUROPEAN STUDIES 2019“
 

Ljetna škola Univerziteta u Beču pod nazivom „univie: summer school for International and European Studies 2019“, koja je namijenjena akademicima i studentima iz cijelog svijeta. Ljetna škola se održava se u austrijskom Stroblu kod Salzburga od 13. jula/srpnja do 10. avgusta/kolovoza 2019. godine. Rok za prijavu je 30. april/travanj 2019. godine.

 
07.01.2019.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLUSA
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u TREĆI semestar akademske 2018/19. god., održaće se 12.01.2019. god. (subota) sa početkom u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
25.12.2018.

JAVNA PREZENTACIJA PROJEKTA - "PREDNOSTI I NEDOSTACI VOĐENJA PREDUZEĆA U FORMI DRUŠTVA LICA U PRIVREDNOPRAVNOM SISTEMU BIH"
 

Pozivamo Vas na javnu prezentaciju projekta Univerziteta u Zenici podržanog od strane FMON: "Prednosti i nedostaci vođenja preduzeća u formi društva lica u privrednopravnom sistemu BiH". Projekat će biti prezentovan u srijedu, 26.12.2018. godine u 12h u sali NNV Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

Voditelj projekta: Prof.dr. Zlatan Meškić

 
24.12.2018.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLUSA
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u treći semestar akademske 2018/19. god., održaće se 29.12.2018. god. (subota) sa početkom u 10:00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
24.12.2018.

INTERNI OGLAS ZA IZBOR STUDENATA - SARADNIKA (DEMONSTRATORA) NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
 

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Zeničko—dobojskog kantona“, broj: 6/09, 09/13. 13/13 i 04/15), i člana 21 .b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (,,Službene novine Zeničko—dobojskog kantona“, broj: 1/ 18) i članova 1 14. i 268. Statuta Univerziteta u Zenici, na prijedlog Katedre za državno i međunarodno javno pravo, Odluke Naučno - nastavnog vijeća Pravnog fakulteta broj: 08 - 200 - 001 - 797/18od 18.12.2018. godine, raspisuje se interni oglas.

Za više detalja oglasa pogledati ovdje!

 
21.12.2018.

DŽENANA SKOMORAC - KOS USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Dženana Skomorac - Kos je 18. decembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Nepoštene klauzule u potrošačkim ugovorima prema pravu Evropske unije i sudskoj praksi Bosne i Hercegovine“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Enes Bikić, mentor i član, prof.dr.sc. Larisa Velić,,članica, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
21.12.2018.

MELISA AHMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Melisa Ahmić je 18. decembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Nadogradnja u stvarnopravnom zakonodavstvu BiH“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr.sc., Larisa Velić, mentorica i članica, doc.dr.sc. Alaudin Brkić,član, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
21.12.2018.

AJŠA RAMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Ajša Ramić je 21. decembra 2018. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Sistem elektronskog nadzora zatvorenika“ pred Komisijom koju su činili: prof.dr. sc. Adnan Duraković, predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Nezir Pivić, mentor i član, doc.dr.sc. Enis Omerović, član, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 Sljedeća >>

Untitled Document