Aktuelnosti


26.02.2021.

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA STUDENTE UPISANE U AKADEMSKOJ 2020/2021. ZA II (DRUGI) CIKLUS STUDIJA-MAGISTARSKI STUDIJ
 

Ovjera i upis će se obaviti u periodu od  02. do 12.03.2021. godine.

Uslovi za ovjeru semestra su:

  • potpisi svih predmetnih nastavnika u indeksu za zimski semestar;
  • odbranjen projekat i upisan podatak o odbrani istog u indeks;
  • popunjen semestralni list (preuzima se u studentskoj službi);
  • indeks.

 
24.02.2021.

OBAVIJEST O POČETKU I ORGANIZACIJI NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/2021.GODINE
 

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa- dodiplomskog studija upisani u akademsku 2020/2021.godinu da nastava u ljetnom semestru počinje 02.03.2021.godine.

 
23.02.2021.

JAVNI POZIV ZA ONLINE RADIONICU O ČLANU 6. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA (GRAĐANSKOPRAVNI ASPEKT)
 

U saradnji sa Programom Vladavine Prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad-Adenauer, Udruženje „Vaša prava BiH“ će održati online radionicu putem Zoom platforme na temu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (građanskopravni aspekt).

 
22.02.2021.

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE OBJAVLJUJE JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FERIJALNI RAD U SR NJEMAČKOJ U 2021. GODINI
 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

 
20.02.2021.

PRAVNI FAKULTET U ZENICI ORGANIZATOR NACIONALNOG SEMINARA U OKVIRU REGIONALNOG PROJEKTA „PRAVNI POLOŽAJ I ZAŠTITA MEĐUNARODNO RASELJENIH OSOBA/MIGRANATA/TRAŽITELJA AZILA/IZBJEGLICA I PRAVNO NEVIDLJIVIH OSOBA TJ. OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA“
 

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici organizovao je u četvrtak (18.2.) Nacionalni seminar za predstavnike relevantnih institucija i nevladinih organizacije iz Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Pravni položaj i  zaštita međunarodno raseljenih osoba/migranata/tražitelja azila/izbjeglica i pravno nevidljivih osoba tj. osoba bez državljanstva“, koji se održao u online obliku (webinar) putem Google Meet platforme.

 
09.02.2021.

MAGISTARSKI RAD ODBRANILA KANDIDATKINJA ZERINA SPAHIĆ
 

Dana 8. februara 2021. je na Pravnom fakultetu u Zenici, svoj magistarski rad odbranila kandidatkinja Zerina Spahić, koja je na našem fakultetu uspješno okončala oba ciklusa studija. Tema magistarskog rada je "Specifična namjera kod zločina genocida". Komisiju su činili prof.dr.sc. Adnan Duraković, predsjednik komisije, prof.dr.sc. Nezir Pivić, član, te doc.dr.sc. Enis Omerović, mentor i član.

Novoj magistri čestitamo i želimo sreću u nastavku školovanja!

 
03.02.2021.

BESPLATAN KURS FRANCUSKOG JEZIKA ZA STUDENTE I OSOBLJE UNIVERZITETA U ZENICI
 

Upisnici za besplatne online časove francuskog jezika za osoblje i studente Univerziteta u Zenici se može pristupiti ovdje!

Kurseve finansira Ambasada Francuske u BiH a izvodi Francuski institut u BiH.

Pozivamo zaintersovane studente i zaposlenike da se prijave!

 
29.01.2021.

PRAVNA KLINIKA IZ OKOLIŠNOG PRAVA - POZIV
 

Evropsko udruženje studenata prava „ELSA“ Zenica, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici i Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, organizuje projekat „Pravna klinika iz okolišnog prava“ za studente druge, treće i četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 
26.01.2021.

ONLINE OKRUGLI STOL S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta
 

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Yad Vashem – the World Holocaust Remembrance Center, Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Bosna i Hercegovina, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Datum: 27. januar 2021., 15.00 – 17.10 sati

Mjesto: Zoom platforma

 
11.01.2021.

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR
 

Ovjera zimskog i upis u ljetni  semestar za sve studente upisane u akademskoj 2020/2021. godini će se obaviti u periodu od 20. do 29.01.2021. godine.

 

<< Prethodna ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... Sljedeća >>

Untitled Document