Aktuelnosti


01.10.2019.

OBAVIJEST O UPISU PRIMLJENIH KADIDATA U I (PRVI) SEMESTAR II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA U AKADADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 

Upis primljenih kandidata u I (prvi) semestar II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2019/2020.godini će se obaviti u periodu od 30. septembra do 04. oktobra 2019.godine.

Za više detalja pogledati ovdje!

 
30.09.2019.

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA NA II (DRUGI) CIKLUS STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 
 
23.09.2019.

PONOVNI UPIS U STUDIJSKU 2019/2020. GODINU - II CIKLUS STUDIJA - MAGISTARSKI STUDIJ
 

Upis će se vršiti u periodu od 23.09.2019. do 15.10.2019. godine.

Upis u studijsku godinu je obavezan zbog vođenja evidencije aktivnih studenata (studenata koji još nisu magistrirali).

 
20.09.2019.

KONAČNI REZULTATI DRUGOG KONKURSNOG ROKA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 
 
16.09.2019.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU U PRVU GODINU U AKADEMSKOJ 2019/2020.
 

Upis će se obaviti u periodu od 23.09.2019. do 27.09. 2019. godine.

Dokumenti potrebni za upis su:

  • ljekarsko uvjerenje,
  • 2 fotografije (format 4x6),
  • indeks sa upisnim obrascima (nabavlja se na šalteru studentske službe nakon izršene uplate za indeks, upisne obrasce, korištenje informacionog sistema i  članstva u  biblioteci);
  • dokaz o izvršenoj uplati za školarinu.

 
16.09.2019.

PRELIMINARNI REZULTATI DRUGOG KONKURSNOG ROKA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 
 
10.09.2019.

UPIS STUDENTA U DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU KAO I OBNOVU GODINE STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 

Upis će se vršiti u periodu od 16.septembra do 05. oktobra 2019. godine.

Za više detalja pogledati ovdje!

 
10.09.2019.

IVANA BUKVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Ivana Bukvić je 04. septembra 2019. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Diskriminacija na radu i pri zapošljavanju kroz praksu Ustavnog suda za ljudska prava“ pred Komisijom koju su činili: doc.dr.sc. Maša Alijević, predsjednica Komisije, prof.dr.sc. Kasim Trnka, mentor i član, doc.dr.sc. Ivana Grubešić,  komentorica  i članica, prof.dr.sc. Zlatan Meškić, član, doc.dr.sc. Aida Mulalić, članica, te stekla akademsko zvanje magistra prava.

 
10.09.2019.

DŽENANA RADONČIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DOKTORSKU DISERTACIJU
 

Dženana Radončić je 06. septembra 2019. godine uspješno odbranila doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Revizija u parničnom postupku“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr.sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof.dr. sc. Alena Huseinbegović, mentorica i članica, prof.dr.sc. Jozo Čizmić, član, te stekla akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 
03.09.2019.

DAVOR BUBALO USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU
 

Davor Bubalo je 30. augusta 2019. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Ispitivanje svjedoka i dokazna vrijednost njegovog iskaza u kaznenom postupku“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr.sc. Miodrag Simović, predsjednik Komisije, prof.dr. sc. Tadija Bubalović, mentor i član, prof.dr.sc. Nezir Pivić, komentor i član, prof.dr.sc. Adnan Duraković, član, prof.dr.sc. Enes Bikić. član, te stekao akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 

<< Prethodna ... 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... Sljedeća >>

Untitled Document