Aktuelnosti


12.12.2018.

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA U MOSTARU HUMAN RIGHTS CENTER IN MOSTAR
 

PRAVNA KLINIKA „PRAVDA ZA DJECU“

(Obavještenje i poziv zainteresovanim studentima)

Pravna klinika „Pravda za djecu“ (Kliničko obrazovanje pravnika za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici) biti će implementirana u periodu od 20.12.2018. do 20.01.2019. godine u Zenici, u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji provodi UNICEF u saradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (Sida), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u implementaciji aktivnosti, čiji fokus je pristup pravdi za djecu, prava, interesi i zaštita djece i mladih, razvijanje i primjena alternativnih mjera pri postupanju sa djecom u kontaktu sa zakonom,  kao i prevencija maloljetničkog prestupništva.

Za više detalja pogledati ovdje!

 
11.12.2018.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLUSA
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u TREĆI semestar akademske 2018/19. god., održaće se 15.12.2018. god. (subota) sa početkom u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
06.12.2018.

BESPLATNA ŠKOLA FOTOGRAFIJE ZA STUDENTE UNIVERZITETA
 

Organiziraju besplatan seminar: “Naša škola fotografije i video zapisa-moćno sredstvo vizualne komunikacije”

 
04.12.2018.

INTERNI OGLAS ZA IZBOR STUDENATA-SARADNIKA (DEMONSTRATORA)
 

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 09/13, 13/13 i 04/15), i člana 21.b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18) i članova 114. i 268.  Statuta Univerziteta u Zenici, na prijedlog Katedre za državno i međunarodno javno pravo, Katedre za građansko pravo, Katedre za historiju države i prava i Katedre za krivično pravo, Odluka Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta broj: 08-200-001-699/18 od 24.10.2018.godine i broj: 08-200-001-768/18 od 29.11.2018.godine, raspisuje se interni oglas.

Za više detalja oglasa pogledati ovdje!

 
22.11.2018.

POZIV NA GOSTUJUĆE PREDAVANJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH
 

Pozivamo sve nastavnike, saradnike i studente na gostujuće predavanje Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini prof. dr. Ljubinka Mitrovića koje će se održati 27.11.2018. godine u 11 sati u prostoiji Prf 2 Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.Tema predavanja je: "Maloljetnici u sukobu sa zakonom - izvršenje sankcija i mjera".

Prof.dr. Ljubinko Mitrović je Ombudsmen za ljudska prava u BiH, ali je istovremeno i istaknuti stručnjak za javno pravo (prekršajno, upravno, krivično). Autor je velikog broja članaka, monografija i udžbenika. Na naš fakultet dolazi u ulozi Ombudsmena za ljudska prava BiH.

 
20.11.2018.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLUSA
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u treći semestar akademske 2018/19. god., održaće se 24.11.2018. god. (subota) sa početkom u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
15.11.2018.

PREDMET: BEST OF SOUTH-EAST - STIPENDIJSKI PROGRAM ZA 2019./2020. GODINU
 

Program je namijenjen apsolventima/apsolventicama i studentima/studenticama studija prava ili ekonomije na priznatim univerzitetima u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, kao i redovnim studentima/studenticama Univerziteta u Grazu, koji su porijeklom iz jedne od navedenih zemalja.

Za više detalja pogledati ovdje!
 

 
14.11.2018.

PREDAVANJE IZ PREDMETA METODOLOGIJA DRUŠTVENIH I PRAVNIH ISTRAŽIVANJA ZA STUDENTE III CIKLU
 

Predavanje iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih istraživanja za studente III ciklusa studija, upisane u treći semestar akademske 2018/19. god., održaće se 17.11.2018. god. (subota) sa početkom u 10,00 sati u zgradi Pravnog fakulteta.

 
13.11.2018.

IZVOD IZ KONKURSA/NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
 

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu (Doktorski studij) u akademskoj 2018/2019. godini traje od 12.novembra/studenog do12. decembra/prosinca 2018. godine.

Upis studenata koji budu primljeni na Pravni fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.

Za više detalja pogledati ovdje!

 

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... Sljedeća >>

Untitled Document