Aktuelnosti


05.07.2021.

Preliminarna rang-lista primljenih kandidata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini
 
 
18.06.2021.

IZVOD IZ KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU DODIPLOMSKOG STUDIJA
 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini (Prvi upisni rok) traje od 21. juna do 02. jula 2021. godine.

IZVOD IZ KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA  PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI (PDF)

 
10.06.2021.

ZAKLJUČIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI S USTAVNIM SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE
 

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici danas je zaključio Memorandum o saradnji s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Memorandum su potpisali predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof. dr. sc. Larisa Velić u sjedištu Ustavnog suda u Sarajevu.

Zaključivanje ovog memoranduma predstavlja realizaciju zaključaka donesenih na nedavno održanoj Četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH o temi „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“ na kojoj je, između ostalog, ukazano i na značaj saradnje pravosudnih institucija sa pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i šire.

Cilj ovog memoranduma je uspostavljanje i unapređenje saradnje sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici na način da se osigura konstantna razmjena iskustva i informacija stručnog i naučnog karaktera od zajedničke koristi za obje institucije, kao i da se studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici osigura praktično upoznavanje sa nadležnostima, organizacijom i radom Ustavnog suda BiH.

Delegaciju Pravnog fakulteta u današnjoj posjeti Ustavnom sudu BiH činili su dekanesa, prof. dr. sc. Larisa Velić i prodekan za NIR, doc. dr. sc. Enis Omerović.

 

 
10.06.2021.

ARBITRI Webinari
 

Udruženje ARBITRI poziva na predstojeću seriju webinara posvećenu aktuelnim temama u oblasti međunarodne arbitraže. Webinari će se održavati petkom (11., 18. i 25, juna 2021. godine), sa početkom u 12 sati.8

Međunarodna arbitraža je već dugi niz godina omiljeni mehanizam za rješavanje komercijalnih i investicijskih sporova. Pošto se radi o dinamičnoj i visoko specijaliziranoj praksi, izuzetno je bitno pratiti i razumjeti najnovije trendove iz svjetskih arbitražnih centara.

Pandemija Covid-19 je dovela do bržeg prihvaćanja inovacija u vođenju postupka, posebno kada je u pitanju korištenje tehnologije.

Zajedno sa našim gostima iz regije sa međunarodnim iskustvom, podijelit ćemo sa vama izazove i najbolje prakse efikasnog vođenja arbitražnog postupka u post-Covid periodu.

· Webinar 1: 11.06.2021. – Izbor i imenovanje arbitara (Filip Boras, Baker McKenzie, Fahira Brodlija, Udruženje ARBITRI, Irfan Osmanović, Udruženje ARBITRI)

· Webinar 2:18.06.2021. – Postupak za opoziv arbitara (Prof. Dr. Zlatan Meškić, Filip Boras, Baker McKenzie, Armela Ramić, Udruženje ARBITRI)

· Webinar 3: 25.06.2021. – Efikasno vođenje arbitražnog postupka (Ana Stanić, E&A Law, Filip Boras, Baker McKenzie, Emir Sudžuka, Udruženje ARBITRI, Nevena Jevremović, Udruženje ARBITRI)

Osigurajte svoje mjesto već danas i registrujte se ovdje: ARBITRI Webinari (google.com)

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfaPwo.../viewform

 
04.06.2021.

SEE LAW JOURNAL NEW ISSUE – CALL FOR PAPERS
 

SEELS network and Centre for SEELS are announcing the new Call for Papers for SEE Law Journal which is now open. We cordially invite all of the interested academics from our network, specifically those who focus on the EU Law vis a vis regional legislations, to take part in this Call for Papers for the latest edition of the Journal. The upcoming issue is a standard edition which will have no specific thematic focus. 

This Call for Papers is open till the end of the month - 30of June 2021. All papers should be submitted in English Language and submitted to the coordinator@seelawschool.org

 

Please find the link for the Call here: http://wwww.seelawschool.org/images/Call_for_Papers_SEELJMay2021.pdf

 

 
04.06.2021.

OVJERA LJETNOG SEMESTRA ZA SVE STUDENTE UPISANE U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI
 

OVJERA LJETNOG  SEMESTRA ZA SVE STUDENTE UPISANE U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI ĆE SE OBAVITI U PERIODU od 07. do 23.06.2021. godine

 
25.05.2021.

DOKTORSKI RAD ODBRANIO DENIS LAUC
 

Dana 21.05. 2021. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, pred Komsijom: prof.dr.sc. Larisa Velić, vanredna profesorica za užu naučnu oblast: „Građansko pravo“  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, predsjednica, prof.dr.sc. Enes Bikić, redovni profesor  za užu naučnu oblast: „Građansko pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor i član i prof.dr.sc. Alaudin Brkić, vanredni profesor za užu naučnu oblast: „Građansko pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, član, uspješno je odbranjen doktorski rad pod naslovom: ,,Uzročna veza kao pretpostavka odgovornosti za štetu“, kandidata Denisa Lauca.

Novom doktoru pravnih nauka čestitamo!

 
26.04.2021.

DOKTORSKI RAD ODBRANILA LEJLA HADŽIMAHMUTOVIĆ
 

Dana 22. aprila 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, doktorski rad odbranila je kandidatkinja Lejla Hadžimahmutović.

Tema nosi naslov:”Odgovornost za štetu koju prouzrokuje sudija u obavljanju svoje funkcije".  Komisiju za ocjenu i odbranu doktorskog rada činili su: prof. dr. Larisa Velić - predsjednica komisije, prof. dr. Alaudin Brkić - član i prof. dr. Enes Bikić - mentor i član.

 
26.04.2021.

MAGISTARSKI RAD ODBRANILA EMINA BAJGORIĆ
 

Dana 16. aprila 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, svoj magistarski rad odbranila je kandidatkinja Emina Bajgorić.

Tema nosi naslov:”Procesnopravni položaj ovlaštenih službenih lica i tužioca u istrazi”. Komisiju za ocjenu i odbranu rada su činili: prof.dr.sc. Adnan Duraković- predsjednik, doc.dr.sc Enis Omerović-član, te prof.dr.sc. Nezir Pivić - mentor i član.

 
23.04.2021.

OBJAVLJENO NOVO IZDANJE SEE LAW JOURNAL-A
 

Zadovoljstvo nam je obavijestiti da je u toku objava najnovijeg izdanja SEE Law Journal-a koje je izašlo iz štampe prije nekoliko dana. Ovo posebno izdanje časopisa SEE Law Journal samo je po sebi jedinstveno jer je prvo izdanje koje se usredotočuje na jednu vrlo specifičnu temu - temu prekograničnih izvršenja u Jugoistočnoj Europi, i prvo je koje ima konkurentsku komponentu. 

 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... Sljedeća >>

Untitled Document