Aktuelnosti


13.04.2018.

ODRŽAN TREĆI CIKLUS JAVNIH PREDAVANJA POD NAZIVOM „BISTUA NOVA, NAJVEĆI RIMSKI MUNICIPIJ U DOLINI RIJEKE BOSNE“ I PROMOCIJA UDŽBENIKA PROF.DR. DŽEVADA DRINE „KOMPARATIVNA PRAVNA ISTORIJA“
 

U ponedjeljak, 9.04.2018. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija „BATHINVS“ održalo je treći ciklus javnih predavanja pod nazivom „BISTUA NOVA, najveći rimski municipij u dolini rijeke Bosne“. Partneri ovogodišnjeg programa su bili Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i Muzej Sarajeva.

 
13.04.2018.

POZIV ZA PRIJAVU/UČEŠĆE NA LJETNOJ ŠKOLI U OKVIRU PROJEKTA CLUSTER OF EXELLENCE (SEELS/EUROPA INSTITUT) ZA STUDENTE DOKTORSKOG I MASTER STUDIJ
 
Rok za prijave je 13.maj 2018. 
Poziv obuhvata i apliciranje nastavnog osoblja koji su zainteresirani da održe predavanje iz oblasti Europskog prava konkurencije i prava intelektualnog vlasništva. Rok za prijave nastavnog osoblja je 20. april 2018. Za detaljnije informacije kontaktirati na mail aidadz1@gmail.com.
 
 

 
04.04.2018.

HISTORIJSKI USPJEH STUDENATA PRVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI
 

Dana, 29.04.2018. godine završilo se XXV jubilarno međunarodno takmičenje studenata prava iz oblasti međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne trgovačke arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, na kojem je tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u sastavu Lejla Bošnjak, Selma Šarić, Azem Ahmić, Lejla Riđalović i Jasmina Sadrija pod mentorstvom prof.dr.sc. Zlatana Meškića, doc.dr.sc.Ivane Grubešić i ass. Igora Rimca, ostvario historijski uspjeh plasiravši se među 16 timova u ukupnoj konkurenciji koja je na ovogodišnjem takmičenju iznosila 377 timova iz čitavog svijeta.

 
31.03.2018.

ASISTENTI I STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI UČESTVOVALI NA OKRUGLOM STOLU U PRVOJ GIMANZIJI U ZENICI NA TEMU „PREVENCIJA NASILJA PUTEM INTERNETA“
 

Prva gimnazija u Zenici je organizovala okrugli sto na temu prevencije nasilja putem intereta. Ciljna grupa su bili prevashodno učenici srednjih škola. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici MUP-a ZDK, socijalni pedagozi, psiholozi, zdravstveni radnici, informatičari, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici profesora, roditelja, učenika, medija, te predstavnici Pravnog fakulteta koji su imali zadatak da pokriju pravni aspekt problematike. Među predstavnicima našeg fakulteta su bili asistentice Lejla Zilić i Amna Hrustić, kao i studenti treće godine (Čamdžić Selma, Ćatić Dženan, Bašić Lejla i Musić Đenita) koji su prethodno uradili zanimljivo istraživanje o govoru mržnje u okviru kolegija Medijsko pravo.

Okrugli sto je bio produktivan i polučio niz korisnih zaključaka u pogledu same teme, a svakako jedan od važnih zaključaka su i rođene ideje o modalitetima daljnje saradnje Prve gimanzije u Zenici i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 
24.03.2018.

NAJAVA RADIONICE NA TEMU: ČLAN 10. EKLJP (SLOBODA IZRAŽAVANJA) - PRAKSA EVROPSKOG SUDA U STRASBOURGU S POSEBNIM OSVRTOM NA SLUČAJEVE U ODNOSU NA BOSNU I HERCEGOVINU
 

Zadovoljstvo nam je najaviti da će Centar za medijsko pravo uz podršku Konrad-Adenauer-Stiftung-Rule of Law Programme u sklopu projekta Vladavina prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i u 2018. nastaviti održavati predavanja-radionice na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini o pitanjima koja proizilaze iz vodeće prakse Evropskog suda za ljudska prava.

 
21.03.2018.

U DUBROVNIKU ODRŽANA PROLJETNA ŠKOLA I TAKMIČENJE: "CRIME PREVENTION THROUGH CRIMINAL LAW & SECURITY STUDIES" & ADRIATIC MOOT COURT COMPETITION
 

U Dubrovniku je od 11. do 17. marta 2018. na Inter-univerzitetskome centru (IUC) održana proljetna škola i moot court takmičenje na temu „Innocence project“ u organizaciji Pravnoga fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

 
16.03.2018.

CALL FOR PAPERS / SEE LAW JOURNAL - SUPPORTED BY EUROPEAN UNION
 

The Centre for South East European Law School Network (SEELS) is glad to share with you the (latest) Call for Papers for the new edition of the South East European Law Journal (SEE Law Journal).

 
15.03.2018.

PROFESOR BIKIĆ ODRŽAO GOSTUJUĆE PREDAVANJE NA PRAVNOM FAKULTETU U RIJECI
 

U okviru programa Erazmus plus staff mobility for teaching and training Evropske unije dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. sc. Enes Bikić je održao predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Rijeci pod naslovom „Opoziv punomoći“. Predavanje je održano u okviru Riječkih predavanja iz usporednog prava koja zajedno organiziraju Pravni fakultet Rijeka i Hrvatska udruga za poredbeno pravo.

 
13.03.2018.

SARADNJA PRAVNIH FAKULTETA IZ ZENICE I RIJEKE
 

U okviru Erazmus Plus Programa Evropske unije (Mobility Agreement Staff for Training and Teaching) dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr sc. Enes Bikić i predsjedavajući Naučno-nastavnog vijeća prof. dr sc. Spahija Kozlić borave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radi se o programu koji sadrži gostujuća predavanja, trening i razmjenu iskustava između dva fakulteta.

 
12.03.2018.

CALL FOR APPLICATIONS SCHOLARSHIP TO ATTE ND THE INTERNATIONAL JUSTICE AND VICTIMS’ RIGHTS SUMMER SCHOOL
 

Three $ 2,000 scholarships (Masters and Ph.D. students)

The Canadian Partnership for International Justice is offering three $ 2,000 scholarships to graduate students from developing countries to attend the International Justice and Victims’ Rights Summer School2, to be held at the Montreal Centre for International Studies, University of Montreal (CÉRIUM), June 4 to 9, 2018.

This scholarship will be used to help pay students’ tuition, travel expenses, and lodging.

For more details look here.

 

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... Sljedeća >>

Untitled Document