IZABERI JEZIK
  Bosanski
  Engleski
   STUDIRANJE
  Naučno-nastavno vijeće
  Dodiplomski studij
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Katedre
  ECTS
  Odbor za kvalitet
  Debatni klub "Gorgija"
   LINKOVI
  Biblioteka
  Naučno-istraživački rad
  Izdavačka djelatnost
  Normativni dokumenti
  Moodle
  ISSS
  Alumni
 
DODIPLOMSKI STUDIJ

Univerzitet u Zenici je osnovan Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 18.10.2000. godine. Pravni fakultet, kao jedan od osam fakulteta koji pripadaju UNZE, osnovan je odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 28.02.2005. godine.

Studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici se sprovodi po modelu Bolonjske deklaracije, a nakon završetka studija student stiče stručni naziv DIPLOMIRANI PRAVNIK (dipl.iur.).

Potpuno inovirani nastavni planovi i programi omogućit će vam stjecanje savremenih znanja iz oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem kolega iz zemalja razvijenog svijeta. Nastavni planovi i programi napravljeni su u skladu s Bolonjskom deklaracijom koja omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost.

Naš Pravni fakultet je član prestižne mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), www.seelawschool.org. Zahvaljujući članstvu u ovoj mreži i drugim sporazumima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u međunarodnim razmjenama i takmičenjima gdje možete steći dodatna znanja, vještine i poznanstva u pravnoj struci, neophodna za izgradnju i očuvanje BiH kao pravne države.

Studenti Pravnog fakulteta u 2012. i 2013. godini, pored ostalih aktivnosti, uspješno su učestvovali i na takmičenju u organizaciji Univerziteta Oxford i Pravnog fakulteta u Beogradu, te internacionalnim takmičenjima u debatiranju MOSTIMUN.

Pravni fakultet u Zenici izdaje indeksirani časopis „Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“ koji ima međunarodni uređivački odbor i međunarodne recenzente i nalazi se u prestižnim međunarodnim bazama podataka EBSCO i C.E.E.O.L.

Na Pravnom fakultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.

Prilikom upisa na dodiplomskom studiju rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

  1. opšti kriterij – postignut uspjeh u srednjem obrazovanju,
  2. pojedinačni kriterij – postignuti uspjeh iz predmeta bhs jezik i historija,
  3. prijemnog ispita nema.

KALENDAR NASTAVE I DOGAĐANJA ZA AKADEMSKU 2013/2014. GODINU

NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA

UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET

Vodič kroz nastavni plan i program dodiplomskog studija.

PRAVNI FAKULTET-OPŠTE INFORMACIJE

UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET

Pravni fakultet flayer.

NASTAVNIČKI TIM

UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET

Nastavnički tim (I ciklus studija) Pravnog fakulteta Univerzitet u Zenici u Akademskoj 2013/2014. godini.

SEMINARSKI RAD

UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET

Prijava seminarskog rada.
Uputstvo za izradu seminarskih radova .

RASPORED KONSULTACIJA

UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET

Raspored konsulatacija

 


Pravni fakultet | Univezitet u Zenici © 2009