Naučni skupovi

SEMINAR „HATE SPEECH“
 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 27. aprila 2019., u organizaciji ELSAe Zenica (European Law Students Association), održani su prvi seminar i edukacija o temi govora mržnje "Hate speech". Seminaru su, osim studenata fakulteta, prisustvovali i studenti s drugih pravnih fakulteta, i to iz Zagreba, Sarajeva i Tuzle. Cilj seminara i edukacije je bio da se potakne razgovor o govoru mržnje koji je, nažalost, sve više prisutan u bh. društvu.

 
„DANI PRAVA EU“
 

Na Pravnome fakultetu Univerziteta u Zenici dana 27. maja 2019. po prvi puta su obilježeni „Dani prava EU“. Događaj je organiziran u saradnji sa mrežom pravnih fakulteta  Jugoistočne Evrope (SEELS) uz podršku Erasmus programa EU.

 
KONFERENCIJA KRIVIČNOG PRAVA
 

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 20. septembra 2019. održana je Konferencija krivičnog prava povodom posjete Udruženja kriminalista i pravnika Švicarske Konfederacije. Na Konferenciji je prezentiran pravni sistem Bosne i Hercegovine, organizacija pravosudnog sistema sa posebnim fokusom na ulogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Ustavnog suda u BiH, državnog pravobranilaštva. Navedene teme prezentirali su naši profesori prof.dr.sc. Enes Bikić, prof.dr.sc. Nezir Pivić, prof.dr.sc. Larisa Velić te doc.dr.sc. Enis Omerović. Učesnici konferencije bili su i Mato Tadić, sudija Ustavnog suda BiH, Dijana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva BiH, Ismet Velić pravobranilac BiH i Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH.

 
„ŠTA JE NAMA KULIN BAN?“
 

Na Pravnome fakultetu je dana 29. oktobra 2019. održan Okrugli sto pod nazivom 'Šta je nama Kulin ban? (Baština, Identitet i Budućnost) u okviru manifestacije Foruma Građana Zenice i i Univerziteta u Zenici „830 godina Povelje Kulina bana“.

 
„LOKALNA SAMOUPRAVA U MODERNOJ DRŽAVI“
 

Christian Heinrich Jaschinski, predstavnik pokrajinskog vijeća okruga Elbe Ester, održao je 20. novembra 2019. na Pravnom fakultetu u Zenici predavanje za studente na temu „Lokalna samouprava u modernoj državi“, a zatim odgovorio na pitanja studenata.

 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća >>

Untitled Document