Opšte informacije

Magistarski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici organizuje se sa ciljem obrazovanja pravnih kadrova visokog stručnog potencijala (magistar prava) sa performansama moguće produbljivanih i razvijanih naučnih kompetencija. Studij je namijenjen stručnom i naučnom profiliranju i usavršavanju sadašnjih pravnika i potencijalnim kandidatima da se razvijaju u stupnju ove oblasti u upravi, privredi, sudskim i pravosudnim institucijama i drugim djelatnostima budući da njegov programski koncept pruža brojna usmjerenja ili znanja specijalizirano produbljena za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova, specifičnijih zadataka, odnosno funkcija. Kandidat koji stekne akademsko zvanje magistar prava osposobljen je za samostalan naučno-istraživački rad, prezentaciju svog znanja i njegovo prenošenje kako specijalizovanom tako i nespecijalizovanom auditoriju.

Master studij traje jednu godinu, odnosno, dva semestra. Plan i program magistarskog studija težišno naučno-istraživački afirmira rad na osvjetljavanju funkcije i značaja savremenih tendencija u oblasti prava i pravnih nauka, a prednost se daje magistarskim temama koje istražuju i osvjetljavaju pojedine aspekte ili određena pitanja ovih tendencija, odnosno koje daju potrebne elaboracije u svrsi pravnopraktičnih društvenih i političko-ekonomskih rješenja.

Studij se izvodi po nastavnom planu i programu koji konceptualno i po sadržaju, metodama i oblicima realizacije omogućuje stjecanje prava na dodjeljivanje akademske titule i stručnog zvanja Magistar prava sa 60 ECTS bodova.

Nastava se izvodi u popodnevnim satima i vikendom kako bi se osiguralo da kandidati sa statusom redovnog radnog odnosa mogu obezbjeđivati učestvovanje u procesu nastavnih aktivnosti. Nastava i obaveze iz nastave se obavljaju u obliku predavanja, rada u seminaru, praktičnih vježbi, konsultacija, individualnog ili zajedničkog naučno-istraživačkog rada.