Opšte informacije

Doktorski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici organizuje se sa ciljem obrazovanja pravnih kadrova visokog naučnog potencijala (doktora pravnih nauka). Program doktorskog studija koncentriran je na razvijanje općeistraživačkih kompetencija postizanih putem studijskog odabira, dobivanja povjerenja za istraživanje odgovarajućeg naučnog fenomena putem njegovog uviđanja i uočavanja, sistematizacije aspekata njegovog izučavanja i obrade, izbora i korišćenja relevantne i optimalne literature, a unutar tih istraživačkih radnji i postupaka adekvatnom primjenom naučnometodološki pouzdanih principa i kriterija u generiranju istraživačkih rezultata i utemeljenom izvođenju zaključaka.

Studij je namijenjen stručnom i naučnom profiliranju i usavršavanju sadašnjih pravnika i potencijalnim kandidatima da se razvijaju u stupnju ove oblasti u nauci, upravi, privredi, sudskim i pravosudnim institucijama i drugim djelatnostima, budući da njegov programski koncept pruža brojna usmjerenja ili znanja specijalizirano produbljena za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova, specifičnijih zadataka, odnosno funkcija. Studij naglašeno unapređuje razvoj individualnih istraživačkih sposobnosti i vještina kandidata, bez preopterećivanja, poštujući raznolikost i osiguravajući individualiziranu edukaciju koja ispunjava specifične potrebe svakog kandidata/kinje u njegovom/njenom vlastitom sazrijevanju.

Doktorski studij Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici široko promoviše interdisciplinarnost, tako što kandidati imaju mogućnost izbora obaveznih predmeta sa svih smjerova doktorskg studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i izbornih predmeta u okviru doktorskog studija bilo koje organizacione jednicie Unverziteta u Zenici.

Osnovni ciljevi doktorskog studija su:

  • promovisati naučnu izvrsnost i originlani naučni doprinos kao rezultat samostalnog istraživanja;
  • obrazovati specijalizovane istraživače za razvoj i primjenu naučnih metoda i dostignuća iz oblasti pravnih nauka;
  • osposobiti pravne djelatnike da u oblasti privrednog prava zadobiju kompetencije bržeg i lakšeg uključivanja u savremene privredne tokove;
  • osposobiti istraživače za samostalnost u iniciranju i vođenju istraživačkih namjera i projekata;
  • svrsishodnije profilirati pravne praktičare da u državnim strukturama pripremljenije i savjesnije prihvataju dio pravne odgovornosti u izradi raznih programa i projekata;
  • da ovim stupnjem obrazovani pravnici budu pripremljeniji za područje neposredne međunarodne saradnje, za koordinaciju sa regionalnim i svjetskim visokoškolskim ustanovama, a povodom transfera znanja i tehničke pomoći u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada;
  • da rezultatima svojih ostvarenja bude u funkciji dugoročnog planiranja, obezbjeđenja unapređivanja i razvoja vlastitog nastavnog osoblja i kadrovskog potencijala Univerziteta;
  • da podstiču pozitivnu edukacijskoobrazovnu klimu u razvijanju naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Zenici.