Regionalna takmičenja

DRŽAVNO TAKMIČENJE U SIMULIRANOM SUĐENJU IZ KRIVIČNOG PRAVA I LJUDSKIH PRAVA
 

Voditelj projekta: Američka ambasada u BiH

Projektni tim: Prof.dr.sc. Nezir Pivić, doc.dr.sc. Enis Omerović, ass. Lejla Zilić-Čurić, MA iur.

 
REGIONALNO TAKMIČENJE U SIMULACIJI SUĐENJA IZ MEĐUNARODNOG MEDIJSKOG PRAVA (PRICE MEDIA LAW MOOT COURT COMPETITION)
 

Projektni tim: Doc. dr. sc. Enis Omerović, ass. Zlatan Omerspahić

Opis projekta i postignuti rezultati:

Regionalno takmičenje u simulaciji suđenja iz Međunarodnog medijskog prava dio je Svjetskog takmičenja u simulaciji suđenja iz Međunarodnog medijskog prava koje se održava svake godine u čast profesora Monroe E. Price, utemeljitelja programa Komaparativno Medijsko pravo na Univerzitetu u Oxfordu. Naš fakultet je 2012. godine ostvaio prvo učešće na ovom takmičenju, na Regionalnoj rundi održanoj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedno od najvećih uspjeha koji je proizišao iz ovog takmičenja jeste studijska posjeta Svjetskom takmičenju Price Media Law Moot Court  koju je našim studentima Amini Pivić i Samiru Radončiću omogućio Internews 2014. godine. Također, naš uvaženi doc.dr.sc. Enis Omerović je član sudskog vijeća na Regionalnim rundama Price Media Law Moot Court.

 
REGIONALNO TAKMIČENJE U SIMULACIJI SUĐENJA IZ LJUDSKIH PRAVA
 

Voditelj projekta: Civil Rights Defenders

Projektni tim: Doc. dr. sc. Enis Omerović, ass. Lejla Zilić-Čurić, MA iur i Ass. Amra Pojskić, MA iur.

Opis projekta i postignuti rezultati:

Od 2014. godine naš fakultet učestvuje u Kvalifikacijama za Regionalno takmičenje iz Ljudskih prava koje organizuje Civil Rights Defenders. 

 
NAZIV PROJEKTA: DRŽAVNO TAKMIČENJE U SIMULIRANOME SUĐENJU IZ KRIVIČNOG PRAVA I LJUDSKIH PRAVA (THIRD NATIONAL MOOT COURT COMPETITION IN CRIMINAL LAW AND HUMAN RIGHTS)1.3. PROJEKTI (BRISATI IZ ZAGRADE „NAUKA“)
 

Voditelj projekta: American embassy in BiH

Projektni tim: Doc. dr. sc. Nezir Pivić, mr. sc. Enis Omerović

Vrijeme i mjesto održavanja projekta: 16 – 17.10.2014. godine, Sarajevo

Rezime projekta: Na takmičenju, koje je održano na Sudu Bosne i Hercegovine, učestvovalo je pet državnih fakulteta i to: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i Pravni fakultet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Naš fakultet je osvojio drugo mjesto.

 
KVALIFIKACIJE ZA REGIONALNO TAKMIĆENJE IZ EUROPSKIH LJUDSKIH PRAVA – FUTURA (QUALIFICATIONS FOR THE REGIONAL EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW MOOT COURT COMPTETITION - FUTURA)
 

Voditelj projekta: Civil rights defenders, Office in Belgrade, Serbia

Projektni tim: Doc. dr. sc. Nezir Pivić, mr. sc. Enis Omerović

Vrijeme i mjesto održavanja projekta: 04 – 06.07.2014., Mostar

Rezime projekta: Klub Gorgija je pobjednik takmičenja Futura – kvalifikacija za regionalno takmičenje iz Europskih ljudskih prava koje se održava 2015. Kvalifikacije su održane u Mostaru na Kantonalnome sudu od 4. do. 6. jula 2014. Pored zeničkog, svoje učešće su uzeli PF Tuzla, PF Mostar (Džemal Bijedić) i PF Travnik (Univerzitet Vitez).

 

<< Prethodna 1 2 Sljedeća >>

Untitled Document