Seminarski rad

Seminarski rad je samostalna stručna obrada odabrane teme čijom izradom student dostiže određeno teorijsko i praktično znanje te sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom.

Svaki student je obavezan napisati najmanje jedan seminarski rad u toku zimskog semestra. Student na početku semestra bira, u saradnji sa predmetnim nastavnikom i / ili saradnikom, temu seminarskog rada u skladu sa nastavnim planom i programom. Podaci o uspješno odbranjenom seminarskom radu upisuju se u indeks / upisnicu studenta.

  Prijava seminarskog rada

  Uputstvo za izradu seminarskih radova