Aktuelnosti


03.09.2019.

DAVOR BUBALO USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU
 

Davor Bubalo je 30. augusta 2019. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Ispitivanje svjedoka i dokazna vrijednost njegovog iskaza u kaznenom postupku“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr.sc. Miodrag Simović, predsjednik Komisije, prof.dr. sc. Tadija Bubalović, mentor i član, prof.dr.sc. Nezir Pivić, komentor i član, prof.dr.sc. Adnan Duraković, član, prof.dr.sc. Enes Bikić. član, te stekao akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 
26.08.2019.

IZVOD IZ KONKURSA/NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija  (Magistarski studij) u akademskoj 2019/2020. godini traje od 26.avgusta  do 27. septembra 2019. godine.

Upis primljenih kandidata  obavit će se od 30. oktobra do 04. oktobra 2019. godine.

Za više detalja pogledati ovdje!

 
26.08.2019.

IZVOD IZ KONKURSA/NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI DRUGI KONKURSNI ROK
 

Drugi konkursni  rok za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini traje od 26. augusta  do 13. septembra 2019. godine.

Za više detalja pogledati ovdje!

 
06.07.2019.

FRANJO - KREŠIMIR ŠENJUG USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU
 

Franjo - Krešimir Šenjug je 04. jula 2019. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „ Zatezne kamate na naknadu štete kod ugovora o osiguranju  od automobilske odgovornosti“ pred Komisijom koju su činili: Prof.dr. sc. Enes Hašić, predsjednik Komisije, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, mentor i član, prof. dr. sc. Larisa Velić, članica, te stekao akademsko zvanje doktora pravnih nauka.

 
06.07.2019.

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SUMMER SCHOOL “#FREEMEDIA4WESTERNBALKANS
 

We are very pleased to announce a Call for Applications for the Summer School “#FreeMedia4WesternBalkans: Promoting Legal Education in the field of Media Law, Democratization and the EU accession process”, that will take place at the Faculty of Law, University of Split from 22 till 28 of September 2019.

 
02.07.2019.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVOM KONKURSNOM ROKU U PRVU GODINU REDOVNOG, RADOVNOG-SAMOFINANSIRAJUĆEG I VANREDNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 

Upis će se obaviti u periodu od 08.07.2019. do 12.07.2019. godine.

Dokumenti potrebni za upis su:

  • ljekarsko uvjerenje,
  • 2 fotografije (format 4x6),
  • indeks sa upisnim obrascima (nabavlja se na šalteru studentske službe nakon izršene uplate za indeks, upisne obrasce, korištenje informacionog sistema i  članstva u  biblioteci);
  • dokaz o izvršenoj uplati za školarinu.

Cijena indeksa sa upisnim obrascima, korištenjem informacionog sistema i članstva u biblioteci  iznosi 20,5 KM

Primjeri uplatnica se mogu pogledati ovdje!

 
02.07.2019.

PRELIMINARNI REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 
 
27.06.2019.

12. MULTIDISCIPLINARNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA “STUDENTI U SUSRET NAUCI – STES 2019”
 

U novembru 2019. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 12. multiisciplinarna naučno-stručna konferencija Student u susret nauci – StES 2019 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavlјanje naučno-stručnih dostinuća studenata širom svijeta.

 
26.06.2019.

BIG DEAL TAKMIČENJE ZA STUDENTE TREĆE I ZAVRŠNE GODINE PRAVNIH FAKULTETA U JADRANSKOM REGIONU
 

Big Deal je takmičenje u formi case study-a predviđeno za studente treće i završne godine pravnih fakulteta u Jadranskom regionu. 

 
20.06.2019.

IZVOD IZ KONKURSA/NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini traje od 20. juna do 28. juna 2019. godine.

Plan upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija je:

  • REDOVAN studij  120 studenata (finansira Osnivač),
  • REDOVAN SAMOFINASIRAJUĆI studij 40
  • VANREDAN  studij 40 studenata.

Za više detalja konkursa pogledati ovdje!

 

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 Sljedeća >>

Untitled Document