Aktuelnosti


07.03.2018.

PROFESOR KOZLIĆ ODRŽAO GOSTUJUĆE PREDAVANJE NA PRAVNOM FAKULTETU U RIJECI
 

U okviru programa Erazmus plus staff mobility for teaching and training Evropske unije prof. dr. sc. Spahija Kozlić je održao predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Rijeci pod naslovom „Filozofske osnove teorije prirodnog prava“. Predavanje je održano u okviru Riječkih predavanja iz usporednog prava koja zajedno organiziraju Pravni fakultet Rijeka i Hrvatska udruga za poredbeno pravo. 

 
 

 
23.02.2018.

PRIJAVE ZA DESETU GODIŠNJICU MOSTIMUN-a SU POČELE!
 

Pozivaju se studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici da se prijave na MOSTIMUN konferenciju koja će se održati od 25. do 29. aprila u Mostaru.

 

 

 
18.02.2018.

TIM GORGIJA ZAPOČEO S PRIPREMAMA ZA XII REGIONALNO MOOT COURT TAKMIČENJE U SIMULACIJI SUĐENJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
 

Danas je Pravni fakultet Univerziteta u Zenici posjetio Milan Bajić ispred organizacije Civil Rigths Defenders, čime su i zvanično započele pripreme tima Gorgija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici za XII Regionalno Moot Court takmičenje pred Evropskim sudom za ljudska prava koje će se održati u periodu 18-21. maja ove godine u Skoplju čiji je organizator Civil Right Defenders.

 
15.02.2018.

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA ZENICA I EKONOMSKOG FAKULTETA SARAJEVO UČESNICI PROJEKTA E4U
 

U organizaciji Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, započeo je projekat "Outreach to Undergraduate Students E4U˝ na kojem učestvuje 14 državnih fakulteta, koji su raspoređeni u sedam timova.

 
30.01.2018.

U BEOGRADU ODRŽANA ZIMSKA ŠKOLA O PRAVNOJ ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE
 

U periodu od 22.1. do 26.1.2018. godine, realizovana je Zimska škola o pravnoj zaštiti od diskriminacije u jugoistočnoj Evropi (Winter School "Legal Protection against Discrimination in South-East Europe") koja je okupila 21 studenta  iz sedam zemalja regiona jugoistočne Evrope, Njemačke i Austrije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 
10.01.2018.

DAVOR MARTINOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DOKTORSKU DISERTACIJU
 

Davor Martinović, MA je 05. januara 2018. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Značaj i uloga zaštitnog fonda za naknadu štete u Bosni i Hercegovini“

 
04.01.2018.

ELVIR NESIMOVIĆ USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

Elvir Nesimović je 22. decembra 2017. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo u zaštiti svjedoka sa posebnim akcentom na program zaštite svjedoka“.

 

 
21.12.2017.

EMINA MEŠIĆ USPJEŠNO ODBRANILA MAGISTARSKI RAD
 

Emina Mešić je 30. novembra 2017. godine uspješno odbranila magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Krivična odgovornost ljekara zbog ljekarske greške““ 

 
21.12.2017.

EFENDIĆ KEMAL USPJEŠNO ODBRANIO MAGISTARSKI RAD
 

 Kemal Efendić je 12. decembra 2017. godine uspješno odbranio magistarski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici pod naslovom „Zaštita vitalnih interesa konstitutivnih naroda u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine: retrospektiva i perspektiva“

 

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 Sljedeća >>

Untitled Document